FANDOM


Микселите беше тема LEGO. Той започна през март 2014 г. и завърши през октомври 2016 г. Състоеше се от девет различни серии 'с по девет героя всеки.

Комплекти

(Работа в прогрес)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.