FANDOM


Микселите са цветни същества, които живеят на Планета Миксел.

Микселите използват обекти, наречени Cubits, за да се смесват помежду си.

Списък на героите

2014

Серия 1

Серия 2

Серия 3

2015

Серия 4

Серия 5

Серия 6

2016

Серия 7

Серия 8

Серия 9Характер


Микселите
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.